امضای تفاهم نامه بین انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

0 24

هنر و مد و صنعت دست به دست، به هم می‌پیوندند.
امضای تفاهم نامه بین انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، گامهای جدید به سوی همکاری‌های روزافزون است.
این تلاش مشترک به دنبال تحقق اهدافی بزرگ است و به زودی شاهد نتایج جذاب این تعامل خواهیم.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.