انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران از سال هزار و چهارصد و یک با هدف بقا و توسعه پایدار اکوسیستم برندهای پوشاک ایران و با ثبت نام بیش از یکصد برند ایرانی آغاز به‌کار کرد و در تلاش است که این گنجینه بزرگ تولید هویت و ثروت ایرانی که همانا شکوفایی برندهای ایرانی می‌باشد را به جایگاه والایی برساند.

ماموریت انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران هم افزایی بین اعضا، توانمندسازی اعضا و بالابردن قدرت مطالبه‌گری مبیاشد.

شاهين فاطمی

نایب رئیس انجمن

علیرضا صفاری

رئیس هیئت مدیره انجمن