انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران از سال هزار و چهارصد و یک با هدف بقا و توسعه پایدار اکوسیستم برندهای پوشاک ایران و با ثبت نام بیش از یکصد برند ایرانی آغاز به‌کار کرد و در تلاش است که این گنجینه بزرگ تولید هویت و ثروت ایرانی که همانا شکوفایی برندهای ایرانی می‌باشد را به جایگاه والایی برساند.

ماموریت انجمن دارندگان نشان های تجاری پوشاک ایران هم افزایی بین اعضا، توانمندسازی اعضا و بالابردن قدرت مطالبه‌گری مبیاشد.

علیرضا صفاری

رئیس هیئت مدیره انجمن

شاهين فاطمی

نایب رئیس انجمن

بهرام شهریاری

نائب رئیس انجمن

هدی امتیاز

عضو هیئت مدیره انجمن

علی بهرام پور

عضو هیئت مدیره انجمن

پویا سعادتمند

عضو هیئت مدیره انجمن

نازنین فرداسماعیل پور

عضو هیئت مدیره انجمن

مهدی کوزه گر

بازرس انجمن

ریحانه رضایی

عضو علی البدل انجمن

پیمان بهمنی

عضو علی البدل انجمن