خدمات ما

برگزاری رویدادها

ثبت حقیقی و حقوقی طرح

مشاوره کسب و کار

معرفی برند ها

اخبار شورا

امضای تفاهم نامه بین انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران و دانشکده هنرهای زیبا…

هنر و مد و صنعت دست به دست، به هم می‌پیوندند. امضای تفاهم نامه بین انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، گامهای جدید به سوی همکاری‌های روزافزون است. این تلاش مشترک به دنبال تحقق اهدافی بزرگ است و…

رویداد ها

[product_category per_page=”12″ columns=”4″ orderby=”date” order=”ASC” category=”%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7″]