اخبار

امضای تفاهم نامه بین انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران و دانشکده هنرهای زیبا…

هنر و مد و صنعت دست به دست، به هم می‌پیوندند. امضای تفاهم نامه بین انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران و دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، گامهای جدید به سوی همکاری‌های روزافزون است. این تلاش مشترک به دنبال تحقق اهدافی بزرگ است و…